ร่วมงานกับเรา  
     
     
 
ตำแหน่ง: พนักงานขาย
จำนวน: 2 อัตรา
 
» คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถสื่อสารพอเข้าใจได้
  • มีทักษะในการจดจำและใจให้บริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (การพิมพ์โดยใช้โปรแกรมWord)
  • มีที่พักอาศัยในเขตอำเภอนางรอง
  • ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ร้าน โดยนำหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วยดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 
     
 
 
     
 
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ-ประกอบสินค้า
จำนวน: 2 อัตรา
 
» คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีที่พักอาศัยในเขตอำเภอนางรอง
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจรายละเอียดต่องาน
  • ผู้มีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านประกอบสินค้าและ/หรือขนส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์จะได้รับการพิจารณาเป็น
    พิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ร้าน โดยนำหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วยดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่ตัวจริง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
 
     
 
 
     
     
 
 
  TEL : 044-631213
  FAX : 044-633312
 
 โชฟา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 34