ห้องครัว  
     
 
 
     
Table Size : W.1200 x D.750 x H.760 mm.
Chair Size : W.420 x D.500 x H.900 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน
  Table Size : W.1200 x D.750 x H.760 mm.
Chair Size : W.420 x D.500 x H.900 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน
 
 
 
     
 
 
     
Table Size : W.1350 x D.850 x H.740 mm.
Chair Size : W.560 x D.510 x H.740 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน
  Table Size : W.750 x D.200 x H.740 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน

 
 
 
 
     
 
 
     
Table Size : W.1500 x D.900 x H.750 mm.
Chair Size : W.1300 x D.380 x H.450 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน
  Table Size : W.700 x D.1100 x H.7400 mm.
Chair Size : W.662 x D.460 x H.918 mm.
Code :
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ขนาดพอเหมาะกับจำนวนครอบครัวปัจจุบัน
 
 
 
     
     
 
 
  TEL : 044-631213
  FAX : 044-633312
 
 โชฟา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 28