ชั้นวางเอนกประสงค์  
     
 
 
     
Product Size : W.800 x D.300 x H.800 mm.
Code : BH-019
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
  Product Size : W.800 x D.300 x H.1160 mm.
Code : BH-020
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
 
 
 
     
 
  
 
     
Product Size : W.800 x D.300 x H.1515 mm.
Code : BH-021
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
  Product Size : W.590 x D.240 x H.1062 mm.
Code : BH-013
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
 
 
 
     
 
 
     
Product Size : W.800 x D.290 x H.950 mm.
Code : BH-020
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
  Product Size : W.600 x D.300 x H.1475
Code : IM-1235
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
 
 
 
     
 
   
     
Product Size : W.900 x D.340 x H.1800 mm.
Code : BH-011
ชั้นเอนกประสงค์ สำหรับวางของโชว์ หรือหนังสือ ได้ตามต้องการใช้งาน
   
 
 
 
     
     
 
 
  TEL : 044-631213
  FAX : 044-633312
 
 โชฟา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 25