ตู้โชว์  
     
 
     
         
 
 ตู้โชว์  2 บานกระจก "โอเอซิส"
 (Glass showcase "Oasis")
 CODE :    OA/GS-0819 
 SIZE :     W79xD40xH190
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
 ตู้โชว์  2 ลิ้นชัก "โอเอซิส"
 (Glass showcase w/drawers "Oasis")
 CODE :    OA/GS-0819-1
 SIZE :     W79xD40xH190
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 ตู้สูงโล่ง "โอเอซิส"
 (Bookshelf "Oasis")
 CODE :    OA/SH-0819
 SIZE :     W79xD40xH190
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 ตู้โชว์  2 บานกระจก "โอเอซิส"
 (Glass showcase "Oasis")
 CODE :    OA/GS-0819 
 SIZE :     W79xD40xH190
 COLOR :    บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
 
 
 
     
 
     
         
 
ตู้โชว์  2 บานเปิด "โอเอซิส"
 (2-Door cabinet "Oasis")
 CODE :    OA/CB-0808
 SIZE :     W79xD39xH81
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
ตู้โชว์  3 บานเปิด "โอเอซิส"
 (3-Door cabinet "Oasis")
 CODE :    OA/CB-1208
 SIZE :     W118xD39xH81
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
 
 
 
     
 
     
         
 
ตู้รองเท้าบานเลื่อน "โอเอซิส"
 (Sliding door shoe cabinet "Oasis")
 CODE :    OA/SC-0809
 SIZE :     W79xD40xH90
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
ตู้รองเท้าบานเลื่อน "โอเอซิส"
 (Sliding door shoe cabinet "Oasis")
 CODE :    OA/SC-1209
 SIZE :     W118xD40xH90
 COLOR :
   บีช,เวงเก้ (Beech,Venge)
 
 
 
 
     
     
 
 
  TEL : 044-631213
  FAX : 044-633312
 
 โชฟา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 37